Zutphen

Nu Nijmegen in 2018 de duurzame hoofdstad van Europa is, willen provincie Gelderland en stichting Green Capital Challenge een duurzaam estafettestokje door heel Gelderland laten gaan om circulaire projecten in de spotlights te zetten. Voor een jaar lang wordt het Gelders Circulaire Estafettestokje doorgegeven van gemeente naar gemeente waarbij elke keer een initiatief wordt uitgelicht. Vrijdag 16 november mochten de Gemeente Zutphen en zes lokale bedrijven samen het stokje in ontvangst nemen.

Zutphen

Bedrijventerrein De Mars in Zutphen is een circulaire hotspot, het streven is zelfs om het duurzaamste bedrijventerrein van de Cleantech Regio te worden. De volgende bedrijven; Rouwmaat Zutphen B.V., Van Gelder Papier Groep Zutphen B.V., Reststoffen Centrum Zutphen, Schrijver B.V., Waterschap Rijn en IJssel zijn dan ook bijna allemaal op dit terrein gevestigd. Aangezien zij allemaal hun steentje bijdragen aan de circulaire economie, hebben zij tijdens een ontbijtsessie op 'De Dag van de Ondernemer', het Gelderse Circulaire Estafette Stokje in ontvangst mogen nemen.

Rouwmaat Zutphen B.V.

Rouwmaat werkt voor steeds meer bedrijven in steeds meer sectoren. De kracht is om een duurzaam totaalpakket te leveren. Rouwmaat maakt o.a. granulaatbeton van industrieafval. Ook zijn zij gespecialiseerd om hoogcalorisch afval te verwerken tot brandstofkorrels, het puin wordt ingezet als fundatie voor wegen en als grondstof voor beton.

Van Gelder Papier Groep Zutphen B.V.

De kernactiviteit van het familiebedrijf Van Gelder Papier Groep is het inzamelen, sorteren, persen en verhandelen van oud papier en folie. Het papier recycle bedrijf voert deze werkzaamheden uit op het bedrijfsterrein de Mars in Zutphen.

Daly Plastics

Het in 1985 opgerichte bedrijf Daly Plastics is een van de grotere plastic verwerkbedrijven van Nederland. Directeur Peter Daalder hoopt dat er in 2025 minimaal 25 procent recyclaat in kunststof zit, zodat het goed te recyclen is.

Reststoffen Centrum Zutphen

Reststoffen Centrum Zutphen verzorgt het inzamelen, verwerken en het uitleveren van grondstoffen waardoor zij bijdragen aan de circulaire economie en een duurzamere samenleving.

Schrijver B.V.

Schrijver is een modern metaal recyclingbedrijf waar alle soorten metaal verzameld, gesorteerd en verwerkt worden. Zo werkt het bedrijf met een containerservice voor de grote metaalverwerkende industrie maar ook voor de kleinere particulier.

Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel gebruikt steeds meer stoffen uit afvalwater opnieuw. Een prachtig voorbeeld hiervan is het winnen van Kaumera, dit is een biologisch product dat wordt gewonnen uit afvalwater. Kaumera Nereda® Gum (voorheen Neo-Alginaat) wordt uit het restwater van twee zuivelfabrieken van FrieslandCampina gewonnen.

Kaumera kan water vasthouden, maar ook afstoten. Hierdoor zijn er veel nieuwe mogelijkheden beschikbaar in de land- en tuinbouw en de betonindustrie.

Gemeente Zutphen

Voor wethouder Harry Matser verliepen duurzame projecten in Zutphen niet snel genoeg en dus ook een van zijn redenen om in de politiek te gaan. Harry Matser: "Circulairiteit speelt een hele belangrijke rol in de Gemeente Zupthen, iets waar wij dan ook apetrots op zijn, want het zet ons zeker op de kaart."

De wethouder gaf ook aan zich de komende tijd te willen blijven focussen op vier belangrijke doelen zoals: focussen op tourisme. Maar naast tourisme is Zutphen ook prachtig voor ondernemers in de binnenstad, dit blijven we dan ook stimuleren. Ook wil de gemeente zich focussen op het duurzamer maken van Zutphen, waar circulaire economie een hele belangrijke rol speelt. Als laatste, een aantrekkelijker leefklimaat creëren in de stad.