Zevenaar

Nu Nijmegen in 2018 de duurzame hoofdstad van Europa is, willen provincie Gelderland en stichting Green Capital Challenge een duurzaam estafettestokje door heel Gelderland laten gaan om circulaire projecten in de spotlights te zetten. Voor een jaar lang wordt het Gelders Circulaire Estafettestokje doorgegeven van gemeente naar gemeente waarbij elke keer een initiatief wordt uitgelicht. Maandag 28 mei mocht de Gemeente Zevenaar het stokje in ontvangst nemen.

Zevenaar

Circulair fietspad

Op maandag 28 mei vond de opening plaats van het eerste circulaire fietspad in gemeente Zevenaar. Een bijzondere mijlpaal voor Zevenaar, omdat het fietspad gemaakt is van onder andere grasfalt en grasbeton. Maar dat is niet het enige dat dit fietspad interessant maakt. Vooral het proces, de samenwerking en de ‘Optimal Scan voor duurzame en circulaire wegen en paden’ (een voor dit circulaire fietspad ontwikkeld model) maken het fietspad speciaal: een primeur voor Nederland.

Opening innovatief fietspad

Gedeputeerde Michiel Scheffer van provincie Gelderland en wethouder Carla Koers van gemeente Zevenaar namen de openingshandeling voor hun rekening. Na een druk op de knop startte een filmpje met de aanleg van het unieke fietspad waarbij het innovatieve ontwikkelingsproces werd toegelicht.

Stimuleren door kennis delen

Om dit innovatieve fietspad te kunnen realiseren zijn vele nieuwe paden ingeslagen en er is onderweg veel geleerd van dit pionierproject. De opgedane kennis is afgelopen maandag gedeeld met alle deelnemers van het mini-symposium. Daarbij kwamen zowel praktijk als visie en missie vanuit diverse overheidslagen naar voren. Programmamanager Fiets Arlette van Gilst bij het Ministerie IenW was erbij en gaf ook aan blij te zijn met deze ontwikkelingen.

Fietspad zonder naam

Het circulaire fietspad van grasfalt en grasbeton mist nog een onderdeel: de naam. Gemeente Zevenaar is benieuwd welke naam haar inwoners passend vinden bij dit voor Nederland unieke fietspad. Suggesties zijn welkom bij Erik Roumen, beleidsmedewerker duurzaamheid, via e-mailadres e.roumen@zevenaar.nl. De indiener van de ‘winnende’ naam wordt uitgenodigd om samen met wethouder Carla Koers de uiteindelijke naam te onthullen.

Zevenaar