Waterschap Rijn en IJssel

Nu Nijmegen in 2018 de duurzame hoofdstad van Europa is, willen provincie Gelderland en stichting Green Capital Challenge een duurzaam estafettestokje door heel Gelderland laten gaan om circulaire projecten in de spotlights te zetten. Voor een jaar lang wordt het Gelders Circulaire Estafettestokje doorgegeven van gemeente naar gemeente waarbij elke keer een initiatief wordt uitgelicht. Aangezien Waterschap Rijn en IJssel hun steentje bijdraagt aan de circulaire economie, hebben zij tijdens een ontbijtsessie op 'De Dag van de Ondernemer', het Gelderse Circulaire Estafette Stokje in ontvangst mogen nemen.

Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel

Schoon water essentieel is voor de gezondheid van mensen, planten en dieren. Het waterschap zuivert daarom het afvalwater van de huishoudens en bedrijven, voordat het weer in de beken en sloten belandt. Het afvalwater wordt niet gezien als afval, maar juist als bron van energie, grondstoffen én schoon water. De afvalwaterzuiveringen van de toekomst zijn energie-en grondstoffenfabrieken. Waterschap Rijn en IJssel bouwt op vele manieren aan de circulaire economie en werkt hiervoor samen met inwoners, bedrijven, overheden, kennisinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. Energietransitie en klimaatverandering zijn vraagstukken die samen opgepakt moeten worden om de kringloop te kunnen sluiten. Dit doet het waterschap en zet hiermee deze regio op de wereldkaart.

Samenwerkingsverband

Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, de TU Delft, RoyalHaskoningDHV en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) werken in dit verband aan het winnen en vermarkten van deze bijzondere biogrondstof met veel praktische, waardevolle toepassingsmogelijkheden.

Energieneutraal

Het waterschap wil energieneutraal zijn in 2025. Dit doet zij door energie te besparen en duurzame energie op te wekken, via onder andere wind- en zonne-energie, biogas, koude en warmte.

Engergie- en grondstoffenfabrieken

Waterschap Rijn en IJssel wint fosfaat terug uit afvalwater in de energie- en grondstoffenfabriek in Olburgen. Dit fosfaat is opgewerkt tot hoogwaardige meststof en met succes op de markt gebracht. Verder wordt het biogas, dat de rioolwaterzuivering produceert, efficiënt ingezet in het productieproces van Aviko in Steenderen.

Kaumera logo bijgewerkt

Kaumera Nereda® Gum

In Zutphen bouwt het waterschap aan een grondstoffenfabriek, die de nieuwe grondstof Kaumera Nereda® Gum gaat terugwinnen.

Onderzoekers aan de TU Delft ontdekten dat een nieuw soort grondstof kan worden gewonnen uit de slibkorrels, die zich vormen bij het Nereda® zuiveringsproces. Dit is een duurzame en verbeterde zuiveringstechnologie waarbij het slib dat overblijft na zuivering geen vlokken, maar snel bezinkbare korrels vormt. Uit deze korrels kan een bijzonder biopolymeer worden gehaald met multifunctionele eigenschappen: Kaumera Nereda® Gum.

Door Kaumera te combineren met een andere grondstof, verandert het karakter van de stof. Kaumera is een versterker en verbinder van eigenschappen. Bijvoorbeeld als onderdeel van lichtgewicht biocomposieten. Dit zorgt ervoor dat de toepassingsmogelijkheden praktisch oneindig zijn.

Kaumera kan water vasthouden maar ook afstoten. Hierdoor zijn diverse toepassingen in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw en de betonindustrie mogelijk. Denk hierbij onder andere aan vermindering van de uitspoeling van meststoffen in de landbouw. Gewassen nemen daardoor meststoffen beter op. Ze zijn weerbaarder en groeien beter. De waterafstotende eigenschappen maken Kaumera bovendien een uitstekende coating voor betonvloeren.

juli 2018 1
Waterschap Rijn en IJssel