Wageningen

Nu Nijmegen in 2018 de duurzame hoofdstad van Europa is, willen provincie Gelderland en stichting Green Capital Challenge een duurzaam estafettestokje door heel Gelderland laten gaan om circulaire projecten in de spotlights te zetten. Voor een jaar lang wordt het Gelders Circulaire Estafettestokje doorgegeven van gemeente naar gemeente waarbij elke keer een initiatief wordt uitgelicht. Dinsdag 26 juni mocht de Gemeente Wageningen het stokje in ontvangst nemen.

Wageningen

Circulaire economie

Tijdens een ontbijtsessie in Wageningen werd het Gelders Circulaire Stokje overgedragen aan de Gemeente Wageningen, die vervolgens het stokje weer laat circuleren tussen Wageningen University & Research, Wing, Wastewatchers, Rabobank en Circle Smart.

Gemeente Wageningen

De gemeente Wageningen heeft de ambitie om een duurzame samenleving na te steven zonder de gevolgen van beslissingen en keuzes af te wentelen op de toekomst of op andere landen zonder grondstoffen of energie te verspillen. Het verminderen van voedselverspilling is onderdeel van de belangrijke voedseltransitie waar we middenin zitten. Daarbij zet de gemeente zich gezamenlijk in met lokale partners als de Wageningen University & Research, Rijn IJssel Vakschool Wageningen, SOW, Jumbo Verberne: “Samen tegen voedselverspilling” met Wageningen als levende proeftuin. Met als doel om de bewustwording te vergroten bij ondernemers en consumenten. Door kennis en praktijk aan elkaar te verbinden kunnen we samen een bijdrage leveren.

Circle Smart

Circle Smart is een jong bedrijf in Wageningen dat zich inzet voor behoud van grondstoffen voor de wereld van morgen. Zij ondersteunen producenten van restmaterialen en reststromen om aanzienlijk te besparen op afvalkosten en door afnemers te zoeken bij deze reststromen. Tegelijkertijd kunnen afnemers voordelig duurzame grondstoffen ontvangen.

Wageningen University & Research

Samen maken we Nederland één van de eerste landen die de verspilling van voedsel ten opzichte van 2015 halveren en onvermijdbare nevenstromen optimaal tot waarde brengen. Dat is één van de ambities van de WUR op de routekaart naar een circulaire economie, samen met de Taskforce Circular Economy in Food. Door initiatieven te verbinden en te versnellen levert de WUR een belangrijke bijdrage aan een globaal toekomstbestendig voedselsysteem, waarin voedselzekerheid is geborgd en de effecten van klimaatverandering gemitigeerd worden.

Wing

Wing is een bureau dat processen begeleidt die bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Wing helpt overheden, bedrijven en maatschappelijke partners om effectief samen te werken, vooral in transities naar een duurzame omgeving. In FoodValley heeft Wing initiatief genomen om – samen met onder meer Rabobank Vallei en Rijn en Rabobank Gelderse Vallei - circulaire economie een stap verder te brengen. Een breed regionaal netwerk werkt momenteel naar een regionaal samenwerkingsprogramma. Wing is daarbij kwartiermaker.

Wastewatchers

Wastewatchers een jong bedrijf, sinds januari 2018 gevestigd in Wageningen, dat zich inzet voor het verminderen van voedselverspilling. Daarvoor maken ze

gebruik van hun eigen prijswinnende ontwikkelde tool. Door middel van online software biedt Wastewatchers horeca, bedrijfsrestaurants, ziekenhuizen etc.  inzicht en ondersteuning in het verminderen van voedselverspilling. Met hen zoekt Wastewatchers naar datagedreven oplossingen die het mogelijk maken om voedselverspilling preventief te reduceren. Hiermee zetten zij zich in voor een meer circulaire voedselketen.

Rabobank

De Rabobank zet in op een circulaire samenleving, voor het behoud van welzijn en welvaart op de lange termijn en een veerkrachtige en concurrerende economie. De bank is er van overtuigd dat bedrijven die nu inspelen op de veranderingen in hun omgeving, nieuwe verdienmodellen weten te creëren. Samen met o.a. Regio Foodvalley en Wing, zijn Rabobank Gelderse Vallei en Rabobank Vallei en Rijn in 2016 gestart met een verkenning naar de ambities en behoeften in de regio op het gebied van circulaire economie. Verduurzaming van food & agri is hierin belangrijk.