Epe

Nu Nijmegen in 2018 de duurzame hoofdstad van Europa is, willen provincie Gelderland en stichting Green Capital Challenge een duurzaam estafettestokje door heel Gelderland laten gaan om circulaire projecten in de spotlights te zetten. Voor een jaar lang wordt het Gelders Circulaire Estafettestokje doorgegeven van gemeente naar gemeente waarbij elke keer een initiatief wordt uitgelicht. Op 20 december mochten de Gemeente Epe en Waterschap Vallei & Veluwe het Gelderse Circulaire Estafette Stokje in ontvangst nemen.

Epe

Donderdag 20 december vond er weer een nieuwe interessante overdracht plaats. Dit keer bij het Riool Water Zuiverings Installatie terrein in Epe. Tijdens deze bijeenkomst mochten de gemeente Epe en Waterschap Vallei en Veluwe het Gelderse Circulaire Estafettestokje in ontvangst nemen. 

DSC00265

Gemeente Epe

De Gemeente Epe heeft duurzaamheid en circulaire economie hoog op de agenda staan.

De Gemeente Epe is ook aangesloten bij Bedrijvenkring Gemeente Epe (BGE). In de BGE zitten veel ondernemers uit de regio. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt dan ook gestimuleerd. Ondernemers, de overheid en het onderwijs dragen hierin samen bij aan een goede balans tussen mens en economie om zo het welzijn van de maatschappij te bevorderen.

 

DSC00255

Waterschap Vallei & Veluwe

Het winnen van duurzame energie en grondstoffen is inmiddels onlosmakelijk verbonden met de waterhuishouding in Epe en omgeving. Met het ombouwen van de rioolwaterzuiveringen tot energie- en grondstoffenfabrieken, winnen ze op verschillende manieren grondstoffen terug. Zo wordt fosfaat als groene meststof (struviet) teruggewonnen, gaan ze Actief kool van cellulose uit wc-papier maken (om medicijnresten uit het rioolwater te verwijderen) en staat kaumera uit de rioolwaterzuivering in Epe zuiveren hoog op de planning.

Om efficiënt met grondstoffen en water om te gaan worden er bijvoorbeeld ook grondstoffen uit maaisel voor papierbereiding gewonnen en werken ze aan waterfabrieken die zeer schoon water uit rioolwater maken om sloten en beken mee te voeden.

Waterschap Vallei en Veluwe streeft ernaar om in 2050 volledig circulair te zijn.

DSC00257
DSC00263