bronckhorst

Nu Nijmegen in 2018 de duurzame hoofdstad van Europa is, willen provincie Gelderland en stichting Green Capital Challenge een duurzaam estafettestokje door heel Gelderland laten gaan om circulaire projecten in de spotlights te zetten. Voor een jaar lang wordt het Gelders Circulaire Estafettestokje doorgegeven van gemeente naar gemeente waarbij elke keer een initiatief wordt uitgelicht. Zaterdag 26 mei mocht de Gemeente Bronckhorst het stokje in ontvangst nemen.

Bronckhorst

Bronckhorst

Zaterdag 26 mei werd het estafettestokje overhandigd aan wethouder Jan Engels van Bronckhorst. Dit werd gedaan tijdens de Electric Experience bij het gemeentehuis in Hengelo. Gemeente Bronckhorst zocht naar duurzame en circulaire ideeën voor het onderhoud van asfaltverhardingen. Ze gunde de opdracht hiervoor aan Dostal Wegenbouw BVuit Vorden. Zij scoorden het hoogst op haalbaarheid, duurzaamheid en beperking van CO2-uitstoot.

CO2-beperking

Dostal Wegenbouw staan op het hoogste niveau van de CO₂ prestatieladder: niveau 5. Dit geeft aan dat zij de CO₂ uitstoot bedrijfsbreed vastleggen en reduceren. zij anticiperen op efficiëntie in vervoersbewegingen, zoeken samenwerking met lokale onderaannemers en leveranciers en sturen het energieverbruik en –gebruik door het toepassen van duurzame oplossingen op bedrijfsgebouwen en productieprocessen.

Hierbij hoort ook het stimuleren en sturen van het gedrag van medewerkers, bijvoorbeeld door het invoeren van ‘Het Nieuwe Rijden’ en ‘Het Nieuwe Draaien’. Sinds 2016 zijn zij bedrijfsbreed, dus ook onze asfaltcentrale, afnemer van duurzame energie. Dit betekent dat hun elektriciteit wordt opgewekt met 100% Nederlandse windenergie en daardoor geen CO₂ uitstoot genereert.

Kansendossier

Met een interne duurzaamheidssessie hebben zij 10 opties voor het verduurzamen van het asfaltonderhoud opgesteld. Uit deze 10 opties hebben zij, passend bij de scope van de raamovereenkomst, de 5 meest effectieve opties uitgewerkt in een kansendossier. Zij hebben hun onze visie geschetst: samen met ons willen zij werken aan de ‘Weg van de Toekomst’ waarin duurzaamheid centraal staat. Wij hebben voor een straat in Bronckhorst op fictieve wijze de top 5 kansen uitgewerkt.

Electric Experience
Electric Experience