Gelderse Circulaire Estafette - Arnhem

Nu Nijmegen in 2018 de duurzame hoofdstad van Europa is, willen provincie Gelderland en stichting Green Capital Challenge een duurzaam estafettestokje door heel Gelderland laten gaan om circulaire projecten in de spotlights te zetten. Voor een jaar lang wordt het Gelders Circulaire Estafettestokje doorgegeven van gemeente naar gemeente waarbij elke keer een initiatief wordt uitgelicht. Zaterdag 21 juli mocht de Gemeente Arnhem het stokje in ontvangst nemen.

Arnhem

State of Fashion

Bestuursvoorzitter Eiso Alberda van Ekenstein van State of Fashion ontving het Gelderse Circulaire Estafettestokje tijdens het slotweekend van State of Fashion in de Melkfabriek, Arnhem. Vervolgens werd het stokje doorgegeven aan curator José Teunissen.

Het mode-event State of Fashion in Arnhem richt zich op een duurzame toekomst. Als internationaal en interdisciplinair platform voor ideeën, experiment, onderzoek en samenwerking verenigt State of Fashion ontwerpers, bedrijven en opleidingen in mode en textiel, met de gedeelde ambitie hun industrie toekomstgerichter, eerlijker en milieuvriendelijker te maken.

Searching for the new luxury

State of Fashion 2018 | searching for the new luxury verkent nieuwe definities van luxe als antwoord op de urgente ecologische en sociale eisen van deze tijd: minder afval en minder vervuiling, meer gelijkheid, welzijn en inclusiviteit. Meteen focus op nieuwe (bio)-technologieën, digitale platforms, materialen enmaakprocessen, op basis van nieuwe waarden en een nieuwe esthetiek die traditionele opvattingen over luxe op hun kop zetten en daarmee bijdragen aan eenduurzame toekomstagenda.

State of Fashion 2018 | searching for the new luxury verzamelt actueel baanbrekend

onderzoek en initieert daarnaast experimentele en interdisciplinaire samenwerkingen, die al ruim voor 2018 beginnen en daarna ook weer zullen doorgaan.